Welcome to Salamor temple Nakonlampang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สักการะอายุวัฒนมงคล 74 ปีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 87 ปีพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษา จจ.ลำปาง 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 93 ปีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 96 ปีพระมงคลวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 71 ปีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 53 ปีพระวิมลกิจจาภรณ์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 46 ปีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา 26 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 79 ปีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง 26 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 67 ปีพระธรรมเสนาบดี วัดพระธาตุดอยสุเทพ 26 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 55 ปีพระราชวิสุทธิญาณ วัดป่าดาราภิรมย์ 21 ส.ค. 59
บอกเล่าเก้าสิบ
พัดยศประจำตำแหน่ง พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 29 ส.ค. 59
พัดยศสมณศักดิ์ประจำตำแหน่ง พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ วิปัสสนาธุระ 28 ส.ค. 59
พัดยศประจำตำแหน่ง พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ 15 ส.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจะยืนหยัดอยู่ได้ 03 ส.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา การนำหมานำแมวมาปล่อยที่วัด 02 ส.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา เกิดเป็นคนไม่พ้นความตาย 31 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา วันสุดท้ายได้นอนโลงกันทุกคน 30 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา อย่าลืมกราบบุพการีก่อนออกจากบ้าน 29 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ 24 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา อย่ายึดจนติดแล้วแก้หรือดึงไม่ออก 24 ก.ค. 59
กิจกรรมสังคม โดย ธีระพันธ์ ทองสกุล
ส่งสการตานคาบพระปิยะพงษ์ จนฺทวํโส วัดนางเเตน 28 กันยายน 2559 30 ส.ค. 59
ไว้อาลัยแด่การจากไป อ.สหัส เลาคำ วัดเชตวัน(ธ) 25 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 59
"พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่เครือวัลย์ เเซ่ฟือ สุสานพระบาท14 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 59
"พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่วไลลักษณ์ ศิริมงคลสุสานพิชัย14 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 59
"ทำบุญสตตมวาร 7 วัน หลวงปู่พระราชเมธาจารย์ 14 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 59
"พิธีรดนำ้ศพหลวงปู่พระราชเมธาจารย์" 8 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 59
"พิธีสวดพระอภิธรรมหลวงปู่ดร.ภัททันตะวัดท่ามะโอ 6 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 59
พิธีอุทิศสรีระร่างหลวงพ่อพระอธิการศรีเมือง สิริชโย วัดแม่ฮวก 6 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 59
พิธีสวดพระอภิธรรมหลวงปู่ดร.ภัททันตะวัดท่ามะโอ 30 กรกฎาคม .2559 30 ส.ค. 59
"ส่งสการตานคาบพระวันชัย อภิวณโณ วัดพระธาตุเสด็จ 17 กรกฎาคม 2559 30 ส.ค. 59
เว็บไซต์นี้ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์สำหรับข้อมูลและรูปภาพไว้แล้ว หากผู้ใดนำไปดัดแปลงแก้ไขหรือนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด จะถูกดำเนินความโทษตามกฏหมาย ขอสงวนลิขสิทธิ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2015
ปรับปรุง 31/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 253544
Page Views 358816
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน