ประกาศ !!!
ในวันที่  8  พฤษภาคม  2561  นี้
เว็บไซต์วัดศาลาหม้อจะได้ทำการปิดตัวลง
เนื่องจากครบกำหนดอายุใช้งานเว็บแล้ว
ฉะนั้น ขอให้ท่านติดตามข่าวสารต่างๆ
ผ่านทางเฟสบุ๊คได้ตลอดเวลา ที่
https://www.facebook.com/watsalamor

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์