QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ประวัติที่พักสงฆ์ฆ้องคำ
     สำนักสงฆ์ฆ้องคำ  (ชาวบ้านเรียก"วัดโบสถ์ฆ้องคำ") ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  เป็นสำนักสงฆ์ตั้งอยู่กลางทุ่งนา เสนาสนะภายในประกอบด้วย กุฏิที่พัก ห้องน้ำ ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น อนึ่ง เสนาสนะที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือ วิหารและอุโบสถ ซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีทำเลที่เหมาะได้บรรยากาศ ที่พักสงฆ์วัดโบสถ์ฆ้องคำปัจจุบันมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาจำนวน ๓ รูป และขึ้นอยู่ในการอุปถัมภ์ของคณะศรัทธาวัดศาลาหลวง ซึ่งสำนักสงฆ์โบสถ์ฆ้องคำยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดโดยสมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่ได้มีการพระราชทานวิสุงคามสีมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งวัดแห่งนี้มีตำนานการสร้างมาแต่โบราณกาล ด้วยจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านศาลาแถวนั้น ฯลฯ