โฉลกวันดี

โฉลกวันดี

๑  ค่ำ

จ๊างแก้วขึ้นสู่โรงธรรม

ดี

๒  ค่ำ

ฟังธรรมกล๋างป่าจ๊า

บ่ดี

๓  ค่ำ

ล้างมือถ้าคอยกิ๋น

ดี

๔  ค่ำ

นอนปล๋ายตี๋นตากแดด

บ่ดี

๕  ค่ำ

ผีแวดล้อมปองเอา

บ่ดี

๖  ค่ำ

ลงสำเภาไปก๊า

ดี

๗  ค่ำ

เคราะห์อยู่ถ้าคอยจ๋น

บ่ดี

๘  ค่ำ

สาระวนบ่เมี้ยน

บ่ดี

๙  ค่ำ

ถูกศรเสี้ยนพระราม

บ่ดี

๑๐  ค่ำ

หาความงามบ่ได้

บ่ดี

๑๑  ค่ำ

ขี้ไร้เกิดเป๋นดี

ดี

๑๒  ค่ำ

บ่มีดีสักหยาด

บ่ดี

๑๓  ค่ำ

จัยยะปราบจุมปู

ดี

๑๔  ค่ำ

ศัตรูปองร้าย

บ่ดี

๑๕  ค่ำ

ผีแม่หม้ายปองเอา

บ่ดี