QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
วันจมวันฟู

ตำราวันจมวันฟูของล้านนา

     วันฟูวันจม เป็นวันกระด้างประจำเดือนเมือง วันจมควรเว้นจากการกระทำการมงคลทั้งปวง เพราะเป็นวันไม่ดี ส่วนวันฟูเป็นวันดี สามารถกระทำการอันเป็นมงคลต่างๆ ได้ ถือกันตามเดือนของชาวล้านนาดังนี้

 

เดือนล้านนา

วันฟู

วันจม

เกี๋ยง

วันจันทร์

วันศุกร์

ยี่

วันอังคาร

วันอาทิตย์

สาม

วันพุธ

วันอาทิตย์

สี่

วันพฤหัสบดี

วันจันทร์

ห้า

วันศุกร์

วันเสาร์

หก

วันเสาร์

วันพุธ

เจ็ด

วันอาทิตย์

วันพฤหัสบดี

แปด

วันพุธ

วันศุกร์

เก้า

วันพฤหัสบดี

วันจันทร์

สิบ

วันศุกร์

วันอังคาร

สิบเอ็ด

วันเสาร์

วันพุธ

สิบสอง

วันอาทิตย์

วันพฤหัสบดี