วันยามดี

วันยามดี

๑. วันอาทิตย์ ยามใกล้เที่ยง ๑๐.๓๑ - ๑๑.๕๙ น. มโหสถแพ้แก่วัตตพราหมณ์ ดีแล

๒. วันจันทร์ ยามทานเช้าแล้ว ช้างแพ้ราชสีห์ ดี ยามเย็น แม่ช้างแพ้พ่อช้าง ดี

๓. วันอังคาร ยามบ่ายสามโมงลงไป ดี พระเจ้าสยบพญามาร ดี

๔. วันพุธ ยามใกล้เที่ยง นกไส้แพ้ช้างสาร ดี ยามเย็น ลูกควายแพ้พ่อควาย ดี

๕. วันพฤหัส ยามใกล้เที่ยง นางอสมุกขีได้เป็นภรรยาวัตตพราหมณ์ ดี

๖. วันศุกร์ ยามเที่ยงวันตรง พระยาอินได้สุชาดาเป็นภรรยา ดี

๗. วันเสาร์ ยามบ่ายสี่โมงลงไป ดี