หลักของการจุดธูป

หลักของการจุดธูปบูชา

จำนวนธูป

ความหมายการไหว้

๑  ดอก

ไหว้ผีและวิญญาณ

  ดอก

ไหว้เจ้าที่

  ดอก

ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

  ดอก

บูชาบิดามารดา

  ดอก

บูชาพระภูมิเจ้าที่

  ดอก

พระพรหม เทพชั้นฟ้า

๑๒  ดอก

พระคุณของแม่

๑๖  ดอก

เทวดาทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า

๑๙  ดอก

เทวดาทั้ง ๑๐ ทิศ

๒๑  ดอก

พระคุณของพ่อ

๓๒  ดอก

ชุมนุมเทวดา

๑๐๘  ดอก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงทั่วจักรวาล