เจี้ยพื้นบ้าน

     เจี้ย หมายถึง เรื่องสั้นที่เล่าสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นที่มีทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชุมชน นิทาน ตำนานต่างๆ ทั้งนี้ข้อมูลจะไม่มีความแน่นอน เรื่องเดียวกันแต่ละคนก็อาจจะเล่าด้วยเนื้อหาที่ต่างกันก็ได้ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมเพื่อรักษาเรื่องราวเจี้ยต่างๆนี้ไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดเล่าขานประดับเป็นองค์ความรู้ต่อไป เจี้ยที่เราได้นำมาเล่านี้มีอยู่ 5 เรื่องซึ่งบางเรื่องก็อาจเกี่ยวข้องกับวัดศาลาหม้อด้วยเพราะมีตำนาน มีมูลเหตุ มีประวัติศาสตร์ บ่งบอกถึงความเป็นมาของวัดและชุมชน ท่านสามารถคลิกอ่านแต่ละเรื่องได้ในบล็อกนี้ กรุณากดกลับไปหน้าแรก