คำธรรมจากเจ้าอาวาส


"ทำดีได้ดีมีที่ไหน  ทำชั่วได้ดีมีถมไป"


     คำธรรม "ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีทีถมไป" คำกล่าวนี้ เป็นคำกล่าวที่ผู้กล่าวเป็นผู้พิจารณาตนและผู้อื่นผิดหรือปฏิบัติอย่างไม่ตั้งใจจริง วันนี้ท่านพระครูวิสิฐพัฒนวิมล ได้นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาอนุโมทนาให้คณะศรัทธาท่านทั้งหลายได้ทราบกันว่า การที่เราทำดีแล้วไม่ได้ดีนั้น เป็นการคิดที่ไม่ได้นำหลักการและบทของศาสนามาใช้เป็นวิจารณญาณ ทำดีไปแล้วมีที่ไหนจะไม่ได้ดี การทำดี คือสิ่งประเสริฐอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่พระพุทธศาสนาได้กำหนดไว้ให้เป็นหลักการดำเนินชีวิตของมนุษย์และพัฒนาอุดมคติของชาวพุทธให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป....."ทำชั่วได้ดีมีถมไป" ท่านคิดได้แต่รู้ไหมความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย คนทำชั่วแล้วได้ดีเป็นผลดีที่ไม่มีส่วนดีเลย แย่งความดีของคนดีจริงมาใช้ดังที่คนเมืองล้านนาพูดว่า "เอาดีใส่ตั๋ว เอาจั่วใส่เปิ้น" ถึงเขาจะได้ดีไปในวันนี้ทั้งๆ ที่เกิดจากการทำชั่ว แต่เชื่อว่าวันข้างหน้าเข้าจะได้รับผลกรรมชั่วที่เขาได้กระทำลงไปแน่นอน เข้าจะทุกข์ร้อนทั้งกายและใจเปรียบอยู่ในมหานรกอเวจีเลยล่ะ เพราะฉะนั้น ทำดีแล้วไม่ได้ดีในวันนี้ แต่วันข้างหน้าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ผลแห่งกรรมดีนั้นจะต้องหวนคืนมาสู่ตัวเราให้ประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆ ความสำเร็จ สุขอย่างหาที่สุดมิได้ ความดีไม่ไปไหนแต่จะอยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิต ถึงแม้จะสนองผลหรือไม่สนองผลก็ตาม ท่านทั้งหลายจำคำอาตมาไว้นะแล้วจะโชคดีมีชัยไปสู่นิพพานอย่างแน่แท้.....