ตารางงานสรงน้ำพระธาตุ

ตารางวันงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศาลาหม้อ 2561-2570

ปี พ.ศ.

วัน

วันที่/เดือน

หมายเหตุ

2561

อาทิตย์

29 เมษายน

เดือน 10 สองหน

2562

เสาร์

18 พฤษภาคม

 

2563

พุธ

6 พฤษภาคม

 

2564

อาทิตย์

25 เมษายน

เดือน 10 สองหน

2565

เสาร์

14 พฤษภาคม

 

2566

พุธ

3 พฤษภาคม

เดือน 10 สองหน

2567

อังคาร

21 พฤษภาคม

 

2568

อาทิตย์

11 พฤษภาคม

 

2569

ศุกร์

1 พฤษภาคม

เดือน 10 สองหน

2570

พฤหัส

20 พฤษภาคม