พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์

ประวัติพอสังเขป หลวงพ่อพระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ (น้อย ถาวโร)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะคา  เจ้าอาวาสวัดนาแก้วตะวันตก

ตำบลนาแก้ว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง


สถานะเดิม  ชื่อ  น้อย   นามสกุล  แก้วนารี

เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๗๙ ( แรม ๘ ค่ำเดือน ๓ เหนือ ปีชวด )

ณ บ้านเลขที่ ๒๕๕ บ้านนาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เป็นบุตรของ นายถา นางเป็ง แก้วนารี


บรรพชา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๙๕ ณ วัดนาแก้วตะวันตก อ.เกาะคา จ.ลำปาง

โดยมี พระครูอุดมสัทธาคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะคา วัดป่าแข เป็นพระอุปัชฌาย์


อุปสมบท วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๙๙ ณ วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

โดยมี พระครูอุดมสัทธาคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะคา วัดป่าแข เป็นพระอุปัชฌาย์

พระอธิการสุข คมฺภีโร  วัดนากิ๋มใต้  เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระครูคำปัน ปภากโร  วัดนาแส่ง  เป็นพระอนุสาวนาจารย์


     สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๓  เป็น  พระครูชั้นประทวนสมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๘  เป็น  พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีที่ "พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์"

พ.ศ.๒๕๕๒  เป็น  พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

พ.ศ.๒๕๕๙  เป็น  พระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก