ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ พระมนัส สุภทฺโท รองเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ

คณะสงฆ์คณะตำบลศาลา 
ขอแสดงมุทิตายินดีแด่ท่าน พระมนัส สุภทฺโท 
รองเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลศาลา
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ประจำปี ๒๕๕๙ 
เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
ในราชทินนามที่ "พระครูสุมนภัทรานุกูล"

โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2559,11:01   อ่าน 200 ครั้ง