ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
อายุวัฒนมงคล 80 ปีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

อสีติวัสสายุวัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ด้วยพลานามัย
พระภิกษุ แล สามเณรตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ขอน้อมจิตสักการะถวายมุทิตาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ
พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
เนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ ๘๐ ปี  ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ นี้
เกล้าฯ พระครูวิสิฐพัฒนวิมล  เจ้าคณะตำบลศาลา  จร.วัดศาลาหม้อ
พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรตำบลศาลาทุกรูป พร้อมคณะศรัทธา
ขออำนวยอวยพรให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจงประสบแต่สุขี
มีสุขพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไร้ซึ่งโรคภัยมาเบียดเบียน
ให้มีอายุยืนนาน สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคณะสงฆ์
แลศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศตลอดด้วยเทอญฯ
*********************************************
สำนักงานเจ้าคณะตำบลศาลา
วัดศาลาหม้อ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา
ลำปาง
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,11:09   อ่าน 285 ครั้ง