ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
อายุวัฒนมงคล 84 ปีหลวงพ่อพระครูนิวิฐวรธรรม เจ้าอาวาสวัดศาลาหลวง

จตุอสีติวัสสายุวัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ด้วยพลานามัย
พระภิกษุ แล สามเณรตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ขอน้อมจิตสักการะถวายมุทิตาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระครูนิวิฐวรธรรม (บุญส่ง วรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศาลาหลวง  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง
เนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
พระครูวิสิฐพัฒนวิมล  เจ้าคณะตำบลศาลา  เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ
พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรตำบลศาลาทุกรูป พร้อมคณะศรัทธา
ขออำนวยอวยพรให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจงประสบแต่สุขี
มีสุขพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไร้ซึ่งโรคภัยมาเบียดเบียน
ให้มีอายุยืนนาน สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคณะสงฆ์
แลศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศตลอดด้วยเทอญฯ
*********************************************
สำนักงานเจ้าคณะตำบลศาลา
วัดศาลาหม้อ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา
ลำปาง
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,09:33   อ่าน 138 ครั้ง