QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
พระครูกิตติทัสนียากร รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร มรณภาพ
    ในนามคณะสงฆ์ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขอแสดงความเสียใจมายังคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตรที่ได้สูญเสียพระสังฆาธิการผู้ปฏิบัติสนองงานคณะสงฆ์ตามหน้าที่อันเป็นที่น่าเคารพ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านพระครูกิตติทัสนียากร (ทรรศนกร กิตฺติญาโณ-ตุ๊พี่ลพ) รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร เจ้าอาวาสวัดเตาปูน ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้ถึงแก่มรณภาพลงแล้วด้วยโรคประจำตัวเมื่อเวลาประมาณ 12.15 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ด้วยอาการอันสงบ สิริอายุได้ 35 ปีพรรษา 16 ขอน้อมส่งดวงวิญญาณท่านพระครูสู่ชั้นฟ้ามหานิพพานด้วยเทอญฯ
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,14:30   อ่าน 171 ครั้ง