QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
พระครูการุณยโสภิต วัดผาปังกลาง อ.แม่พริก มรณภาพ
   ขอแสดงความเสียใจมายังคณะสงฆ์อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ที่ได้สูญเสียพระสังฆาธิการผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อศาสนา บ้านเมือง และคณะสงฆ์ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านพระครูการุณยโสภิต (สมยศ อาทโร) เจ้าอาวาสวัดผาปังกลาง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ได้ถึงแก่มรณภาพลงแล้วด้วยโรคประจำตัวเมื่อเวลา ๐๕.๕๕ น. ของวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ สิริอายุได้ ๕๘ ปีพรรษา ๓๐ ในนามคณะสงฆ์ตำบลศาลา ขอน้อมส่งท่านพระครูฯ สู่สุคติสวรรค์อันมีนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทอญฯ

(รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓)
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2561,08:00   อ่าน 84 ครั้ง