QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
พระครูสุธรรมนพรัตน์ วัดหล่ายทุ่ง อ.แม่ทะ มรณภาพ

   ด้วย พระครูสุธรรมนพรัตน์ (นพรัตน์ ธมฺมรตโน) เจ้าอาวาสวัดหล่ายทุ่ง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อคืนวันที่ 6 มกราคม 2561 สิริอายุได้ 59 ปีพรรษา 20 ยังความโศกเศร้าเสียใจแห้แก่บรรดาคณะสงฆ์และสาธุชนชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในนามคณะคณะสงฆ์ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านพระครู ขอดวงวิญญาณของท่านจงสถิตบนสรวงสวรรค์ทิพยวิมานด้วยเทอญฯ

( รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูฯ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท 5 ธันวาคม 2557 )
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2561,13:55   อ่าน 85 ครั้ง