บอกเล่าเก้าสิบ
จะทำบุญอย่าได้แคลงใจ จงรีบขวนขวายแสวงหาบุญ
โดย....Admin website

     สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมซึ่งบุญแล้วไซร้ ความสุขย่อมจะบังเกิดแก่ตนเองเสมอ หากแม้ว่าชาตินี้มิได้บุญดั่งที่กระทำ ขอจงวางใจว่า เมื่อดับสูญสิ้นอินทรีย์ไป บุญจะได้ตามไปในภพภูมิหน้าเป็นแน่แท้ มิต้องกังวลว่าจะไปสู่อบายภูมิหรือภพแห่งความเร่าร้อน "บุญนั้นฤา คือเพื่อนดี" ก็ใช่น่ะสิ มิตรที่ดี ย่อมจะพานำไปในทางดี ซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญเช่นกัน ด้วยว่าไม่เคยพาไปทำบาป นั่นคือเพื่อนดี เมื่อเราทำดี เพื่อนดีที่ชื่อว่า บุญ ก็จักมาหาเรา สนองผลต่อเรา เป็นมิตรกับเราด้วยดี แต่เมื่อเราทำความเลวอย่างหนึ่งหรืออย่างใดก็ตามที มิตรเทียมหรือเพื่อนเก๊ ก็จักมาหาเรา เรียกว่า"บาป"นั่นเอง เพื่อมาสนองผลตามที่ตัวเราได้กระทำไว้
     บุญทานมหากุศล คือสิ่งที่มนุษย์พึงหวังได้รับจากการกระทำในบุญนั้นๆ ทำบุญให้จงเรียกว่า"หวังในบุญ" แต่อย่าทำบุญให้เรียกว่า"โลภในบุญ" การทำบุญ มีหลายทาง หลายสถานที่ หลายเวลา จงคิดถึงชีวิตตนเสมอว่า ตัวของตนนั้น มิได้อยู่รอดปลอดภัยไปร้อยครั้นพันปี จะเจ็บ จะพิการ จะทุกข์ทรมาน หรือจะตายเมื่อไหร่ก็หารู้ไม่ ทุกวันนี้ มัวทำอะไรอยู่ วันคืนล่วงไปๆ ไม่เคยใส่ใจในชีวิตตนให้ดีเลย บุญก็ไม่เคยได้เสาะแสวงหา "คิดสิ คิด"คิดว่าสังขารไม่เที่ยงหนอ ฉะนั้นรีบซะนะ รีบเร่งสร้างทางบุญกุศลเสียบ้าง เมื่อเสียชีวิตไป ผีที่ไหนจะสร้างให้ เทวดาที่ไหนจะหอบบุญไปตามหา จงดูตนเองเถิด มีใครบ้างอยู่เกินพันปีหมื่นปี ถ้ามีก็ไม่ใช่คนแล้ว (ปีศาจล่ะมั้ง) บอกไว้ให้ท่านทราบแค่นี้ การจะคิดทำอันใด ย่อมมีอยู่รู้ด้วยแก่ใจตน
     อนึ่งนั้น การทำบุญ ไม่จำเป็นต้องทำที่วัดเสมอไป สถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ( อาจจะร่วมบริจาคสร้าง-ซื้อเครื่องมือ-บริจาคอวัยวะสำคัญ ฯลฯ ) ก็ทำได้ คุณบริจาคเงินสร้างเสนาสนะให้วัดมามากได้ คุณก็ต้องบริจาคให้กับสถานที่อื่นๆ เช่นกัน บ้านพักคนชรา / สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า / คนทุกข์ยาก / สร้างบ้านให้แก่คนยากไร้ เพราะทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน มีเนื้อหนังมังสาเหมือนกัน บางคนคิดว่า เขาเกิดมาต่ำ เกิดมาจน สกปรกโสโครก ไม่อยากเข้าใกล้ยุ่งเกี่ยว แต่มาคิดว่า ระหว่างตัวสกปรก กับ ใจสกปรก อันไหนไม่น่าเข้าใกล้มากกว่ากัน บทเรียนราคาถูกราคาแพงของชีวิตมนุษย์ ย่อมเป็นบทที่สำคัญเท่ากัน อยู่ที่ว่ามนุษย์ด้วยกันจะใส่ใจมนุษย์ด้วยกันหรือไม่ อย่างไร

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ  สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2560,20:06   อ่าน 139 ครั้ง